תחומי פעילויות המכון:

חקר עתידים

תחום חקר העתידים יתמקד בהצגת פרסומים אודות מגמות, אותות חלשים, תרחישים עתידיים סבירים, אפשריים, פרועים ורצויים ותפישות ארגוניות ופדגוגיות מוטות עתיד

חשיבת עתיד ארגונית

חשיבת עתיד ארגונית, המיישמת חשיבת עתיד ברמת הארגון.
 משפרת את יכולתם של ארגונים לעצב עתיד רצוי במציאות המשתנה בקצב מהיר

חשיבה מערכתית

חשיבה מערכתית, המתבססת על ראייה הוליסטית של הארגון כמערכת, משפרת את יכולתם של ארגונים לפעול במציאות תנודתיות, אי ודאית, מורכבת, ועמומה ולגבש מענים לאתגרים ארגוניים מורכבים

פדגוגיה של חשיבת עתיד

פדגוגיה של חשיבת עתיד עוסקת בפיתוח כשירות חשיבת עתיד של הלומדים במוסדות חינוך כדי לפתח לומד פעלן המסוגל לעצב עתיד רצוי לו ולחברה ולחתור להגשמתו באופן עצמאי ואחראי

דו"ח הנעה לפעולה; עתיד ההוראה בטווח הקצר

מרץ 2021
זרקור על: מגמות, תמונת עתיד והמלצות

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מה במגמה – גיליון מס' 8

ינואר, 2023
איך נדע למה להאמין? מה יקרה עם הזיקנה? מה בין בינה ליצירה? ואיך יראה החינוך?

תחומי פעילות:

מה במגמה – גיליון מס' 7

דצמבר, 2022
הבינה – מלאכותית. היופי – וירטואלי. העבודה – מרחוק והחינוך?

תחומי פעילות:

חקר עתידים