ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

1.5 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 1
ערכה למפגש - מפגש 2

המכון לחקר עתידים - קורס חשיבה מערכתית (מפגש 1) - מערך המו״פ 4.3.21