ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

2.5 מודלים מרכזיים לניתוח מערכות ואתגרים מערכתיים

מודלים הם ניסיון לייצג את המורכבות במערכת באופן פשוט, לרוב ויזואלי ובהיר.    

2.5.1 מסגרת קינפין

מסגרת קינפין היא מודל המסייע לסווג סוגים שונים של אסטרטגים לפי רמת אי הוודאות המורכבות שבהם. המודל מציג חלוקה של הסביבות למרחב המוכר (בהקשרים אחרים - הידוע / פשוט), ניתן לידיעה (או מורכב), סבוך וכאוטי. המודל מציג דרכי פעולה שונות בכל אחד מן המרחבים ומאפשר דיון על התנועה בין המרחבים, כאקט ניהולי מודע וככורח המציאות.

2.5.2 מודל מערכתי לאסטרטגיה

המודל המערכתי לחשיבה האסטרטגית מסייע בגיבוש מפה המחברת בין זהות הארגון, יכולות ונכסי הארגון, לבין הסביבה בה הוא פועל והיעדים אותם הוא מנסה להשיג. הייחודיות של המודל היא בפיתוח תפיסת השפעה ופעולה שהיא מערכתית בבסיסה, כלומר חותרת להלימה וחיבור בין סביבות הפעולה והיעדים.

הנחת המוצא של המודל היא שפעולה במערכות מורכבות מושתתת על היתוך דינמי בין שלושה היבטים: המערכת שלנו (הבית); המערכת שמסביבנו (הסביבה); ומה אנחנו רוצים (האפקט). הוא דינמי כי שינוי בכל אחת מהרגליים משפיע ומחייב שינוי בשתי הרגליים האחרות.

2.5.3 ניתוח מעגלי משוב

ניתוח של לולאות משוב (CLD - causal loop diagram) ההצגה של מעגלי המשוב במערכת מסייעת להבין את הכוחות שפועלים אלו על אלו, ומאוחר יותר כיצד ניתן להשפיע על המעגלים האלו.

השימוש במודל זה יפורט בהרחבה בפרק על מערכות.

2.5.4 מודל הקרחון של סנג׳י

הקרחון עוסק בהיבטים הנדרשים להובלת שינוי מערכתי. בתחתיתו הסמויה מצויים המודלים המנטליים, לאחר מכן ההיבטים המבניים והגלויים.

השימוש במודל זה יפורט בהרחבה בפרק העוסק בשינוי מערכתי.