ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

1.5 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 5
ערכה למפגש - מפגש 6

המכון לחקר עתידים - קורס חשיבה מערכתית (מפגש 3) - מערך המו״פ 18.4.21