ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

4.7 התנסות – מפתח הקסמים של השינוי המערכתי

התנסות היא עשייה יזומה שמטרתה למקסם את הפוטנציאלים החיוביים הגלומים בשינוי. השינוי מביא אתו הזדמנויות חדשות רבות, וניתן לברר אותן ללא סיכון רב באסטרטגיית התנסות נבונה.

 

בעולם של בעיות סבוכות וחוסר ודאות, הדרך להתקדם היא לגשש, להתחיל בניסיונות קטנים שיתנו לנו משוב וידע נוסף על השינוי בעולם. מוצר חדש, שירות שמותאם לעידן הנוכחי, שינוי קטן אך משמעותי באחת מהפעילויות העסקיות – כל אלו יכולים לספק לנו ידע יקר ערך על מה מתאים לתקופה הזאת ומה חייב להשתנות.

 

נסו להקים אבטיפוס של שירות או מוצר חדש, בדקו איך הסביבה מגיבה והמשיכו הלאה. הקו המנחה הוא ההבנה שהדרך לצמצם את אי הודאות היא לנסות באופנים שונים לפעול מחדש במציאות, וכך להגדיר מחדש מהן הפעילויות העסקיות הרלוונטיות של החברה לתקופה הנוכחית.

 

ההתנסות היא הגישוש האולטימטיבי. אנו פועלים לא רק כדי לבחון את תוקף ההשערות שלנו, אלא כדי ללמוד ולהבין את המערכת ואת יכולותינו בה מעבר למה שבכלל יכולנו לשער.

 

ההתנהגות ה״קרחונית״ של מערכות לא מתמקדת רק במטאפורה כפי שלמדנו אותה במודל לעיל. ההיבטים הסמויים של המערכת נחשפים כמעט תמיד, ובאופן מספק, רק כאשר תהליכים מתרחשים בפועל. אנו מתנגשים בקרחון, באופן מודע וזהיר, כדי להבין טוב יותר ולדעת כיצד נוכל להשפיע עליו.