ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

4.8 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 7
ערכה למפגש - מפגש 8

המכון לחקר עתידים - קורס חשיבה מערכתית (מפגש 4) - מערך המו״פ 9.5.21