ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

5.4 ערכות מפגשי קורס
ערכה למפגש - מפגש 9
ערכה למפגש - מפגש 10

המכון לחקר עתידים - קורס חשיבה מערכתית (מפגש 5) - מערך המו״פ 17.6.21