ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

פרק 6 | מקורות

אבי אלטמן, לחשוב מערכות: גישות להבנה ולניהול של מערכות מורכבות, מודל הוצאה לאור, 2016.

רונלד א. חפץ, מרטי לינסקי, מנהיגות במבחן: להוביל שינוי ולהשאר בחיים, ידיעות ספרים, 2007.

צבי לניר, ההפתעה הבסיסית: מודיעין במשבר, הקיבוץ המאוחד, 1983.

צבי לניר, פנקס הכיס של השועל, ספרי ניב, 2020.

עופר מורגנשטרן וליאת צבירן, חשיבה מערכתית בחינוך (טיוטה), משרד החינוך, 2020.

עופר מורגנשטרן וליאת צבירן, בית הספר כארגון מורכב מסתגל, משרד החינוך, 2020.

פיטר סנג׳י, הארגון הלומד, הוצאת מטר, 2008

עפרון רזי ופנחס יחזקאלי, העולם איננו לינארי: תורת המערכות המורכבות - גורם חדש בניהול, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2007.

Churchman, C. West (December 1967). "Wicked Problems". Management Science14(4).

Kania, J., Kramer, M. and Senge, P. (2018). The Water of Systems Change. FSG  Churchman, C. West (December 1967). "Wicked Problems". Management Science14(4).

KnoledgeWorks.org (2020). Looking beneath the surface: The Education Changemaker’s Guidebook to Systems Thinking.

Levin, K., Cashore, B, Bernstein, S., Auld, G. (2012) "Overcoming the tragedy of super wicked problems: constraining our future selves to ameliorate global climate change". Policy Sciences45 (2): 123–152.

Meadows, D., Leverage Points: Places to Intervene in a System, The Sustainability Institute. 1999

Rittel, H.W.J., Webber, M.M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4, 155–169.

Roberts, N.C. (2000). "Wicked Problems and Network Approaches to Resolution". International Public Management Review. International Public Management Network. 1

Snowden, D.J., Kurtz C.F., The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world, IBM Systems Journal 42(3):462 – 483, 2003.

Heifetz, R.A, Linsky, M, Grashow, A. (2009), The Practice of Adaptive Leadership: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World, Harvard Business Press.

חומרים מתוך מאגר הידע של דואלוג:

יותם הכהן, בעיה סוררת (Wicked Problem), מאגר הידע של דואלוג, 2021.

יותם הכהן, גבולות המערכה, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

יותם הכהן, גנאולוגיה, מאגר הידע של דואלוג, 2019.

יותם הכהן, דיאגרמת משוב סיבתי (Causal Loop Diagram), מאגר הידע של דואלוג, 2021.

יותם הכהן, ויסות הטמפרטורה, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

יותם הכהן, חשיבה מערכתית, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

יותם הכהן, מודל הקרחון לשינוי מערכתי, מאגר הידע של דואלוג, 2021.

יותם הכהן, פרדיגמה, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

יותם הכהן, תורת המערכות הכללית, מאגר הידע של דואלוג, 2016.

צוות דואלוג, ארגון עצמי, מאגר הידע של דואלוג, 2014.

צוות דואלוג, העתקה ללא התמרה, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

צוות דואלוג, הפתעה בסיסית, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

צוות דואלוג, מודל אסטרטגי מערכתי, מאגר הידע של דואלוג, 2021.

צוות דואלוג, מושג, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

צוות דואלוג, מטה-אינדיקטורים, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

צוות דואלוג, מנהיגות הסתגלותית, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

צוות דואלוג, מסגרת קינפין, מאגר הידע של דואלוג, 2015.

יותם הכהן, ניהול בגישה מערכתית, מאגר הידע של דואלוג, 2020.

צוות דואלוג, תהליך חשיבה אסטרטגי, מאגר הידע של דואלוג, 2020.