ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

7.1 ניהול תהליך חשיבה מערכתי