ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

7.2 מודל מערכתי לאסטרטגיה