ערכה מתודולוגית:
חשיבה
מערכתית

כתב: יותם הכהן

7.5 מסגרת קינפין