חשיבת עתיד ארגונית

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך, לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות ירכשו גישות ויכולות להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת. חשיבת עתיד ארגונית, המיישמת חשיבת עתיד ברמת הארגון, משפרת את יכולתם של ארגונים לעצב עתיד רצוי במציאות המשתנה בקצב מהיר.
ערכה זו בנושא חשיבת עתיד ארגונית מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו. הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי, מסגרת תפישתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף כוללת הערכה מערכי הדרכה בנושא חשיבת עתיד ארגונית הכוללים, מצגות, סדנאות התנסות וכלים.
המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו באופן עצמאי את תכני הערכה ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם לייחודיותם במסלולי העשייה השונים שלהם.
תהליך הפיתוח של הערכה באגף מופ יימשך, גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות מרחיבות ועדכניות. 

>> מצגת מלווה 

>> דוח חשיבת עתיד ארגונית 

 

 

ערכה מתודולוגית:

חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן