ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

הזיקה בין חשיבת עתיד לחדשנות אחראית:

בשנים האחרונות מקודם ברחבי העולם, ובמיוחד באיחוד האירופי, הרעיון של "חדשנות אחראית", או "מחקר וחדשנות אחראיים" - RRI - Responsible Research and Innovation. הכוונה היא, בפשטות, לגרום למֵירוּב (מקסימיזציה) של ההשלכות החיובית של חדשנות, ולמניעה או מזעור של ההשלכות השליליות. זאת מכיוון שכל פיתוח וכל חדשנות עלולה לטמון בחובה השלכות שליליות בלתי צפויות, שאפשר לצמצמן אם מקדישים לך מחשבה מספיק זמן מראש. די אם נחשוב על הפגיעה בפרטיות הכרוכה ביישומים של טכנולוגיות מידע והתקשורת כדי להמחיש את העניין. מדובר למעשה על הקדשת תשומת לב גוברת לאחריות חברתית במסגרת מחקר מדעי, פיתוח טכנולוגיות, וחדשנות. תשומת לב זאת צריכה לבוא לידי ביטוי במדיניות של ממשלות וארגונים. יתר על כן – היא צריכה להיות מוטמעת במערכת החינוך עצמה, שממנה ייצאו המפתחים והחדשנים של העתיד. מטבע הדברים, יש זיקה בין הגישה של חדשנות אחראית לבין חשיבת עתיד: די ברור שכדי להצליח, הגישה הזאת צריכה להיעזר בחשיבת עתיד – בדגש על זיהוי מוקדם של ההשלכות החברתיות הפוטנציאליות של פיתוחים וחידושים שונים.

חדשנות אחראית

סרטון של האיחוד האירופי על חדשנות אחראית
https://www.youtube.com/embed/bs5A-4j5h-I
סרטון של אוניברסיטת דלפט על חדשנות אחראית
https://www.youtube.com/embed/LTdNa-iKOLA