ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

סיכום

בפרק זה תוארו בהרחבה הרקע והרציונל לחשיבת עתיד ארגונית. נדונה הזיקה שבין חשיבת עתיד ארגונית לבין חשיבה מערכתית, תכנון אסטרטגי, וכן הזיקה לגישה המתגבשת בשנים האחרונות של "חדשנות אחראית". הוצגו העקרונות התאורטיים של חשיבת עתיד, והוסברו מספר מושגי יסוד הקשורים לתחום. לבסוף, לצורך התרשמות הוצגו דוגמאות אחדות של תחזיות כמותניות ואיכותניות בשטחים שונים.

 

הודגש שההישג המצופה מחשיבת עתיד ארגונית הוא התרומה לקבלת החלטות מושכלות בהווה, כדי לממש את העתיד הרצוי לארגון. העתיד הרצוי לארגון הוא אחד מעתידים אפשריים שונים, ואפילו סבירים, אבל לא בהכרח רצויים. אחת השאיפות העיקריות בחשיבת עתיד היא להוביל למֵירוּב (מקסימיזציה) של התועלת ו/או מזעור הנזק של שינויים עתידיים.

 

חשיבת עתיד ארגונית מעודדת הקדשת תשומת לב מתמשכת בטווח הזמן הארוך – בניגוד לנטייה הרווחת להתמקד בטווח הקצר, שהיא הבעייתית מאוד בעולם מורכב שמשתנה במהירות.