ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

16. ערכות מפגשי קורס
ערכה למדריך - מפגש 1
ערכה למדריך מפגש 2