ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

הקדמה
"לקבוע את המסלול של הארגון שלך על סמך ההנחה שהתנאים יישארו קבועים זה כמו לנהוג במכונית תוך הסתכלות במראה האחורית"

 

(L. Anderson and D. Anderson, The Change Leader’s Roadmap,  2010)

פרק זה מוקדש למסגרת התפישתית של חשיבת עתיד ארגונית, ולמספר נושאים הנלווים למסגרת זאת. תחילה

נתאר מסגרת לתהליך "גנרי" של חשיבת עתיד, הכולל מספר שלבים טיפוסיים המובילים לתוצרים שיכולים להוות בסיס להתוויית האסטרטגיה של הארגון. נגדיר טווחי זמן שונים המקובלים בחשיבת עתיד.

בהמשך נרחיב על המסגרת התפישתית של חשיבת עתיד, המושתתת על מספר תחומי ליבה שכל אחד מהם כולל מספר תהליכים טיפוסיים.

נציג "מודל בשלות", המבוסס על אותה מסגרת תפישתית, אשר מאפשר לארגון לבצע אבחון עצמי של הרמה שלו כארגון חושב עתיד, מבין חמש רמות – החל מרמה בסיסית ועד לרמה של מוביל.  המודל הזה נעזר במדדים שונים המצביעים על הרמה שבה נמצא הארגון בכל אחד מהתחומים.

לבסוף נציג מסלולים שונים של חשיבת עתיד שנועדו לתת מענה לצרכים ספציפיים של הארגון, כאשר כל מסלול משתמש בשילוב של מספר שיטות מתוך שלל השיטות העומדות לרשותם של העוסקים בחשיבת עתיד. תיאור מפורט של שיטות שונות יובא בפרק הבא.

תמצית

• תהליך "גנרי" שלם של חשיבת עתיד כולל רצף פעילויות: איסוף מידע, ניתוח, פרשנות, חיזוי (דימויי עתיד), ותוצרים התומכים בסופו של התהליך בפיתוח אסטרטגיה/מדיניות.

• אופקי הזמן בחשיבת עתיד משתרעים החל מהטווח הצר (2-5 שנים) ועד הארוך (25-50 שנים), ולפעמים מעבר לכך.

• המסגרת התפישתית של חשיבת עתיד, ובעקבותיה מודל הבשלות של חשיבת עתיד בארגון, משתמשים בשישה תחומים עיקריים כדי להגדיר את הרמות השונות שבהן מבוצעת חשיבת עתיד בארגון: מנהיגות, מסגרת עבודה, סריקה, חיזוי, בניית חזון, תכנון. כל תחום כולל מספר תהליכים.

• מודל הבשלות של חשיבת עתיד בארגון מגדיר 5 רמות בשלות. אפשר לקבוע באיזו רמה נמצא הארגון, בעזרת מדדים המראים באיזו רמה מבוצע כל תהליך בכל אחד מהתחומים.

• "מסלול" בחשיבת עתיד הוא פעילות שאמורה לתת מענה לצורך מסוים של הארגון (למשל, לזהות הזדמנויות ואיומים עתידיים), והיא מתבצעת בדרך כלל ע"י סידרת שיטות המופעלות זו אחר זו.