ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

10. ערכות מפגשי קורס
מפגש 3 – מסגרת תפישתית לחשיבת עתיד ארגונית
מפגש 4 – מסגרת תפישתית לחשיבת עתיד ארגונית - המשך