ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

מסלולים (Pathways) בחשיבת עתיד ארגונית
תמצית:

מסלול בחשיבת עתיד הוא פעילות שאמורה לתת מענה לצורך מסוים של הארגון (למשל, לזהות הזדמנויות ואיומים עתידיים), והיא מתבצעת תוך שימוש באחת מהשיטות של חשיבת עתיד, או (וזה בדרך כלל עדיף) תוך שימוש בשילוב של מספר שיטות.

יש מגוון רחב של כלים ושיטות לחשיבת עתיד, ואלה יתוארו בהרחבה בפרק הבא. בשלב זה נזכיר קודם כל דוגמאות לשיטות נבחרות, בהקשר של מספר קטגוריות שהן למעשה תחומי הליבה של חשיבת עתיד ארגונית שהגדרנו קודם. כל קטגוריה/תחום כוללת מספר שיטות שנועדו להשגת מטרה מסוימת במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. הטבלה הבאה מציגה ארבע תחומים, ועבור כל אחת מהן דוגמאות אחדות של שיטות.

 

דוגמאות לשיטות בחלוקה לקטגוריות בהתאם תחומי הליבה בחשיבת עתיד ארגונית:

 

ניתן להשתמש בשילוב של מספר שיטות יחד ל"מסלול" (Pathway) אשר נועד לתת מענה לצורך מסוים של הארגון. הרעיון הכללי הוא שבדרך כלל שיטה יחידה מסוימת לא תספיק כדי לתת מענה לצורך של הארגון, או שהמענה שהיא תיתן יהיה חלקי ולא מספק. על כן אנחנו מדברים על מסלולים, העושים שימוש בשילוב של שיטות. שילוב זה אינו "קשיח" אלא גמיש, כלומר מובילי חשיבת העתיד בארגון יכולים לבחור את השילוב המתאים, לפי שיקול דעתם.
"ערכת העתידים" (The Futures Toolkit) שפורסמה בשנת 2017 ע"י ממשלת בריטניה כמדריך לחשיבת עתיד במשרדי הממשלה הבריטית, מגדירה שבעה מסלולים שכיחים שכל אחד מהם נותן מענה לצורך ארגוני מסוים, ובצמוד אליהם שורה של שיטות המיושמות בכל מסלול ומסלול.

 

שבעת המסלולים השכיחים הם:

 

תרגיל חשיבה: מהם לדעתך הצרכים הארגוניים העיקריים של הארגון שלך, שחשיבת עתיד עשויה לתת להם מענה? האם לדעתך יש צורך ייחודי שאינו כלול בין שבעת הצרכים שפורטו בסעיף הקודם?

כאמור, הרעיון הוא שבכל מסלול נעשה שימוש בסידרה של מספר שיטות, המיושמות בדרך כלל בסדר מסוים זו אחר זו,  כאשר כתשומות לשיטה מסוימת משמשים תוצרי השיטה הקודמת. מסלולים אלה מוצגים להלן. יודגש שמעבר למסלולים השכיחים ניתן לייצר מסלולים נוספים בהתאם לצורך הארגוני. כמו כן, הסדרות של השיטות ושילוביהן ניתנים לשינוי ולהתאמה בהתאם לשיקולי האחראים על תהליך חשיבת העתיד בארגון.

בטבלה הבאה מוצגות סדרות מוצעות של שיטות שיישומן עשוי להתאים לכל מסלול. בשלב זה השיטות מופיעות ברמת כותרות. תיאורים מפורטים והסברים יבואו בפרק השיטות.

 

מסלולים שכיחים וסדרות השיטות העשויות להתאים לכל מסלול:

 

 

מקור עיקרי בנושא מסלולים: The Futures Toolkit