ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

7. סיכום

בפרק זה נסקרו הנושאים הבאים: תהליך "גנרי" של חשיבת עתיד, אופקי זמן של חשיבת עתיד, והושם דגש מיוחד על תיאור המסגרת התפישתית של חשיבת עתיד ארגונית. מסגרת תפישתית זאת מושתתת על מספר תחומי ליבה שכל אחד מהם כולל מספר תהליכים טיפוסיים. הצגנו דוגמאות של שיטות שבהן נעשה בדרך כלל שימוש בכל אחד מתחומי הליבה.

על סמך מסגרת תפישתית זאת הוצג "מודל בשלות", המאפשר לארגון לבצע אבחון עצמי של הרמה שלו כארגון חושב עתיד, מבין חמש רמות – החל מרמה בסיסית ועד לרמה של מוביל.

כמו כן, הצגנו מספר מסלולים של חשיבת עתיד ארגונית שנועדו לתת מענה לצרכים ספציפיים של ארגונים, כאשר כל למימוש כל מסלול ניתן להשתמש בסידרה של שיטות מתאימות, מתוך שלל השיטות העומדות לרשותם של העוסקים בחשיבת עתיד. בשלב זה הוזכרו השיטות ברמה של כותרות. תיאור מפורט של השיטות יובא בשני הפרקים הבאים.