ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

נספח: תהליכים ומדדים במודל הבשלות של חשיבת עתיד

בטבלאות הבאות מפורטים התהליכים בכל תחום מתחומי מודל הבשלות, והמדדים המצביעים על רמת הבשלות בכל תהליך.

 

מודל בשלות למנהיגות חושבת עתיד  (Leadership):

 

 

 

מודל בשלות למסגרת עבודה לחשיבת עתיד (Framing):

 

מודל בשלות לתחום הסריקה  (Scanning):

 

מודל הבשלות לחיזוי  (Forecasting):

 

 

מודל הבשלות לעיצוב עתיד רצוי: חזון (Visioning):

 

מודל הבשלות לתכנון (Planning):