ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

3.1 הקדמה

בפרק זה נציג אופני סיווג ומיפוי של שיטות שונות לחשיבת עתיד ונתייחס לסוגיה של בחירת השיטות המתאימות לפרויקט של חשיבת עתיד ארגונית.

 

בהמשך נתאר בהרחבה 13 שיטות נבחרות:

 1. סדנת שלושת האופקים
 2. סריקת אופקים
 3. ראיונות ושיטת שבע השאלות; מסמך סוגיות
 4. ניתוח מגמות
 5. סיעור מוחות
 6. אופן עתידים
 7. דלפי
 8. צירי אי ודאות
 9. בניית תרחישים
 10. בניית חזון – Visioning
 11. השלכה לאחור – Backcasting
 12. מיפוי דרכים – Roadmapping
 13. מבחן חוסן מדיניות – Policy Stress-testing