ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

שיטות לחשיבת עתיד: הלכה למעשה

בהמשך נתאר בהרחבה 13 שיטות לחשיבת עתיד, וזאת בעקבות החלוקה לקטגוריות בהתאם לתחומי הליבה בחשיבת עתיד ארגונית אשר הוזכרו בפרק 2: סריקה, חיזוי, בניית חזון, תכנון. כזכור, בפרק 2 הוצגה הטבלה הבאה:

 

דוגמאות לשיטות בחלוקה לקטגוריות בהתאם תחומי הליבה בחשיבת עתיד ארגונית

השיטות: