ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

3.5 ערכות מפגשי קורס
ערכת מפגש 5
ערכת מפגש 6
ערכת מפגש 7
ערכת מפגש 8