ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

תמצית

"קלפים פרועים" הם אירועים עתידיים פוטנציאליים בעלי סבירות נמוכה אך השפעה גדולה (אם יתרחשו). חשוב לעסוק בהם, כי למרות שהמציאות מפתיעה אותנו שוב ושוב, יש לארגונים נטייה להתכחש להפתעות. דיון שיטתי בקלפים פרועים מחייב דמיון יצירתי ויכול לתרום למדיניות חסינה יותר להפתעות, ולזיהוי "איתותים חלשים": שינויים קלים במצב העכשווי או במגמות קיימות, העשויים לרמז על התממשות של קלף פרוע. מכיוון שקשה להיערך לכל ההפתעות הפוטנציאליות, חשוב להעריך את החשיבות היחסית של קלפים פרועים ולדרגם בסולם עדיפות. אפשר לעשות זאת ע"י חישוב "מדד השפעה", שהוא סכום של 7 "גורמי השפעה" המבטאים מאפיינים כמו טווח הזמן שבו קלף פרוע מסוים עשוי להתרחש, היקף השפעתו, מידת הפְּגִיעוּת של הארגון, ועוד. יצירות מדע בדיוני יכולות להוות מקור השראה לרעיונות על קלפים פרועים.

בפרק המבוא דובר בין השאר על "חרוט העתידים" המציג סוגים שונים של עתידים. נחזור על כך כאן בקצרה:

חרוט העתידים – Futures Cone

 

עתידים אפשריים (Possible) – כל מה שעשוי לקרות (might” happen"), גם אם זה על בסיס ידע עתידי שעדיין אינו קיים או אינו בשל. תת-תחום שלהם הם עתידים "מתקבלים על הדעת" Plausible)) – כל מה שבתפישתנו "יכול לקרות" (could” happen"), בהסתמך על הידע הקיים. חלק מעתידים אלה הם  עתידים סבירים (Probable) – שככל הנראה יתרחשו או סביר שיתרחשו, על סמך המצב הקיים ומגמות מוכרות. קטגוריה אחרת הם עתידים מועדפים (Preferable) – אלה שלדעתנו צריכים לקרות, ויש לשאוף למימושם. הם חלק מהעתידים האפשריים, כמובן, ויכולים להיות חלק מהעתידים הסבירים, אך לא בהכרח (ייתכן שהעתיד המועדף שאליו נשאף אינו נתפש כ"סביר" על סמך המגמות המוכרות).

 

העתידים האפשריים כוללים בתוכם כל מיני תרחישים (Scenarios).  על חשיבותם של תרחישים ובנייתם כשיטה בחשיבת עתיד דובר בפרק 3.

 

כעת נמקד את תשומת הלב על סוג מיוחד של אירועים עתידיים או תרחישים פוטנציאליים, שזכו לשם "קלפים פרועים"- Wild Cards.

 

למה הכוונה?

הגדרה: "קלפים פרועים" הם אירועים עתידיים פוטנציאליים בעלי סבירות נמוכה מאוד (לפחות כפי שהם נתפשים כיום ע"י רוב בני האדם), אך השפעתם עצומה אם יתרחשו

כאשר בונים תרחיש מפורט שביסודו אירוע ספציפי המוגדר כ"קלף פרוע", מקבלים "תרחיש פרוע".

 

התרשים הבא, שהוא בעצם הצגת סוגי העתידים במבט חלופי לתרשים הקודם, מחדד את מושג הקלפים הפרועים ומדגיש את העובדה שתרחישים מועדפים יכולים לכלול גם חלק מהקלפים הפרועים הפוטנציאליים. חשוב להדגיש זאת, כי בדרך כלל נוטים לחשוב על קלפים פרועים בהקשר לאסונות (כגון רעידות אדמה או מלחמות בלתי צפויות), אבל קלפים פרועים יכולים להיות גם חיוביים ורצויים – למשל תגלית או פריצת דרך מפתיעה שמובילה לפיתוח מהיר של תרופה למחלה חשוכת מרפא.

Verne Wheelwright, Small Business Foresight, 2012

 

המושג "קלפים פרועים" הוכנס לשימוש לראשונה בשנת 1992 ע"י מספר גורמים שעסקו בחקר עתידים. במקור המושג התייחס בעיקר לתחום העסקי, ואחר כך הורחב לתחומים אחרים (במיוחד הודות לספרו של Petersen, 1997).

בעבר, בעבודות טיפוסיות של חקר עתידים או חשיבת עתיד נעשה בדרך כלל שימוש בשיטה מסוימת אחת, אם כמותנית (חיוץ מגמות) או איכותנית (כגון סקר דלפי), בהתאם לצורך. עם הזמן גברה ההכרה בכך ששיטה אחת אינה מספיקה כדי להתמודד עם מצב מורכב של עתידים חלופיים עם אי-וודאויות אינהרנטיות, בוודאי ובוודאי בעולם של קצב שינויים מואץ –  עולם של VUCA (עולם של תנודתיות, אי-וודאות, מורכבות, עמימות – ראו בפרק המבוא). כדי להתמודד עם המורכבות, משתמשים יותר ויותר בשילובים של שיטות שונות.

 

יתרה מזאת; עם השנים גברה ההכרה בקהילת העוסקים בחקר עתידים וחשיבת עתיד, שרצוי לעסוק לא רק בתרחישים "סבירים" (שמטבע הדברים נוחים יותר למקבלי החלטות), וחשוב מאוד לשים דגש דווקא על התרחישים הלא צפויים, הפחות סבירים. מדוע? כי הניסיון המצטבר מראה שהמציאות נוטה להפתיע אותנו שוב ושוב. כדברי הרמן קאהן, מאבות שיטת התרחישים – "העתיד המפתיע ביותר הוא עתיד נטול הפתעות". שיטות חשיבת עתיד מסורתיות,  כולל שיטת התרחישים, אינן מתמודדות מספיק טוב עם הפתעות משמעותיות. מקבלי החלטות זקוקים לפעילויות חשיבת עתיד המאתגרות את החשיבה הקונבנציונלית ומאלצות אותם לחשוב "מחוץ לקופסה". חשוב לאתגר גם את העקרונות שעליהם מושתתות שיטות חשיבת עתיד עצמן, ובמיוחד שיטת התרחישים. ודרוש מרכיב של חשיבה "מחוץ לקופסה", חשיבה מערערת, בין השיטות. זהו הרקע והרציונל של הרעיון של "קלפים פרועים" ו"איתותים חלשים". כלומר, הדיון בקלפים פרועים חשוב  ולו כדי לאתגר את החשיבה הקונבנציונלית ואת התרחישים הרגילים וה"סבירים" שבדרך כלל עוסקים בהם בחשיבת עתיד.

 

המחשת מיקומו של קלף פרוע במערכת צירים של סבירות והשפעה, בהשוואה לאירועים אחרים שאינם קלפים פרועים

Fergnani A., Wild Cards: What They Are and How to Use Them in Futures & Foresight, 2021

 

יש כאן מעין פרדוקס: קלפים פרועים, אותן הפתעות מהותיות שאף אחד (או כמעט אף אחד) לא צפה, הן אלה שבסופו של דבר מעצבות את המציאות ויעצבו את העתיד. הרי מדובר, בהגדרה, על אירועים שהשפעתם עצומה. אפשר "להוכיח" את זה בהסתכלות מתמטית: מספר ההפתעות הפוטנציאליות העתידיות הוא בעצם אינסופי ברמה העקרונית. כך שאם מביטים מספיק רחוק אל העתיד, הסיכוי שאף אחת מהן לא תתרחש שואף לאפס! מסקנה: בפרספקטיבת זמן ארוכה, העולם והחברה מעוצבים ע"י קלפים פרועים! Steinmüller, 2004))

דוגמאות של קלפים פרועים

להמחשת המושג, הנה דוגמאות אחדות לקלפים פרועים מהעבר, וכן דוגמאות לקלפים פרועים פוטנציאליים.

 

א. קלפים פרועים מהעבר:

 • תחבורה: החלפת סוסים במכוניות
 • מעבר ממכונות כתיבה למעבדי תמלילים
 • מעבר מצילום אנלוגי (פילם) לדיגיטלי
 • פיגועי 9/11 (מגדלי התאומים)
 • נפילת חומת ברלין
 • התפרקות ברית המועצות
 • אסון הכור הגרעיני בצ'רנוביל

 

ב. קלפים פרועים פוטנציאליים:

 • התפרקות האיחוד האירופי
 • הקץ של מדינת-לאום
 • פגיעת אסטרואיד גדול בכדור הארץ
 • גילוי חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
 • שינוי משמעותי ב"זרם הגולף"
 • הכפלת תוחלת החיים
 • זכויות אזרח מוענקות לרובוטים
 • מעבר המוני לצמחונות/טבעונות
 • קריסת האינטרנט
 • טיסה במהירות על-אורית
 • טלפורטציה של עצמים פיזיים גדולים
 • מעבר המוני מייצור במפעלים לייצור ביתי