ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

4.11 ערכות מפגשי קורס
ערכה מפגש 10