ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

קלפים פרועים ו"איתותם חלשים"

ברור שאי אפשר להתכונן לכל ההפתעות הפוטנציאליות שסבירותן נמוכה. כדי להפוך את הקלפים הפרועים לא רק לאתגר בחשיבה יצירתית אלא גם לכלי מעשי שיכול לתרום בקבלת החלטות, במחקרים העוסקים בקלפים פרועים מפעילים קריטריונים שונים לתיעדוף ההיערכות אליהם.

בנוסף, מנסים במידת האפשר לזהות סימני התרעה מוקדמים – מה שנקרא "איתותים חלשים".

הגדרה:

"איתותים חלשים" (Weak signals) הם שינויים קלים במצב העניינים העכשווי או במגמות קיימות, אשר עשויים לרמז על קלף פרוע פוטנציאלי – אם רק נבחין בהם ונשכיל לפרש אותם בצורה נכונה.

במילים אחרות, ובאופן כללי יותר, איתותים חלשים הם תופעות ואירועים קיימים בהווה, לכאורה בלתי משמעותיים, אך יכולים אולי לבשר על שינויים בעתיד – כולל עליית הסבירות של קלף פרוע מסוים. הרעיון מומחש בתרשים הבא. במבט לאחור (ו"חוכמה אחרי מעשה") על אירועם מפתיעים שקרו, אפשר במקרים רבים להצביע על איתותים חלשים שהיו עשויים לרמז על העומד להתרחש. בהקשר לך חשוב לציין שתפישת אירוע מסוים כקלף פרוע היא תלוית זמן. אירוע שנתפש בעבר כקלף פרוע עשוי להיתפש כיום כאירוע שסבירותו גדולה (או שהשפעתו קטנה). זה גם קשור בזיהוי איתותים חלשים המבשרים על קלף פרוע: ככל שהם מתגלים ומעוררים תשומת לב – האירוע שהם מבשרים עשוי להיתפש פחות כקלף פרוע. זה משתקף במידה מסוימת בתרשים הבא.

Source: Elina Hiltunen, “Was It a Wild Card or Just Our Blindness to Gradual Change?”, Journal of Futures Studies, November 2006, 11(2): 61 – 74

 

התרשים הבא מציג תמונה של מושגים יסודיים חשובים בחשיבת עתיד: מגמות-על, מגמות, איתותים חלשים וקלפים פרועים.

 

התרשים משקף את הגישה שהתגבשה בעשור האחרון ולפיה הדיון על קלפים פרועים הופך לנדבך מרכזי בחקר עתידים וחשיבת עתיד.

https://www.whatsnext.fi/infographic/

 

התרשים הבא מציג תמונה רחבה של מושג האיתותים החלשים (כולל דוגמאות), תוך ראיית האיתותים כמבשרי שינויים ממשמעותיים באופן כללי, ולא רק כמבשרי קלפים פרועים.

https://www.whatsnext.fi/infographic/