ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

סיכום

פרק זה עסק בהרחבה במושג "קלפים פרועים" – אירועים פוטנציאליים בעלי סבירות נמוכה אך השפעה גדולה – מושג שחשיבותו בחשיבת עתיד הולכת ועולה ככל שקצב השינויים הולך וגובר, ולאור הנטייה של ארגונים להתכחש להפתעות ולהתעלם מתחזיות הנתפשות כ"בלתי סבירות". דיון שיטתי בקלפים פרועים במסגרת חשיבת עתיד ארגונית יכול לתרום למדיניות חסינה יותר להפתעות, ולזיהוי "איתותים חלשים" (שינויים קלים במצב העכשווי או במגמות קיימות) שכדאי לעקוב אחריהם מכיוון שהם עשויים לרמז על התממשות של קלף פרוע כלשהו.

לצורך היערכות מעשית לקלפים פרועים יש צורך להעריך את החשיבות היחסית של כל אחד מהם ולדרגם בסולם עדיפות. בפרק זה הוצג באופן מפורט תהליך הדיון השיטתי בקלפים פרועים, הערכתם ותיעדופם, החל מטכניקות להעלאת רעיונות לקלפים פרועים פוטנציאליים ועד לתיעדופם על סמך חישוב "מדד השפעה", המורכב משבעה גורמים המבטאים מאפיינים השפעה שונים.