ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

ליישום חשיבת עתיד בארגון אפשר להסתייע בעקרונות מודל הבשלות (פרק 2). ראשית, להבטיח מנהיגות חושבת עתיד (במיוחד מחויבות לפעילות מתמשכת) ומסגרת עבודה מתאימה (לרבות משאבים, יעדים מוסכמים, גורם אחראי, ושיח מתמשך). אלה יאפשרו ליזום איסוף "מודיעין על העתיד", גיבוש חזון, ובניית תוכניות מימוש. למידה משתפת תוך ערוב מספר אנשים גדול ככל אפשר חשובה להטמעת חשיבת עתיד. רשת, שפעילותה מתואמת ע"י גורם מוביל, עשויה להיות אפקטיבית יותר מיחידה ייעודית. חשוב לבסס קשרים גם עם רשתות שמחוץ לארגון.
אנשי מקצוע המעוניינים להקים פונקציית חשיבת עתיד בארגון, יכולים להיעזר בעשר שאלות שהם צריכים לדעת לענות עליהן. זאת בהנחה שתפקיד "העתידנים הארגוניים" הולך ומשתנה, מפונקציה פנים-ארגונית מוגדרת לפונקציה של תיווך (מול בעלי ידע שמחוץ לארגון).
ניהול פרויקט של חשיבת עתיד מחייב להגדיר מטרות, גורם אחראי, היקף ופרספקטיבה. ובהמשך: בחירת מתודולוגיה (שילוב שיטות מיטבי), לו"ז, מעקב והערכה. ייתכן שיהיה צורך להתגבר על חסמים כגון התנגדות וספקנות, אינרציה ארגונית, אי-יישום התוצאות ועוד. חשובה מודעות לדרכי התמודדות עם החסמים הללו.
תזכורת מפרק 2: תהליך גנרי של חשיבת עתיד

בפרק 2 הוצג תהליך "גנרי" של חשיבת עתיד (התרשים הבא), אשר מתאים באופן כללי לפרויקט חשיבת עתיד שמטפל באופן יסודי בסוגיות החשובות לארגון. כזכור, התהליך בנוי כרצף של פעילויות, שתוצאתן הסופית היא גיבוש אסטרטגיה ומדיניות.

 

תהליך גנרי של חשיבת עתיד - Generic Foresight Process

(על פי Voros 2017)

כאמור בפרק 2, השיטות הספציפיות שבהן נעשה שימוש בכל שלב יכולות להיבחר ע"י מובילי התהליך בהתאם לצרכים הספציפיים (והמשתנים) של הארגון. כמו כן, למרות שבתרשים התהליך נראה כלינארי, למעשה בדרך כלל יש בין השלבים היזון חוזר ואיטרציות.