ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

החשיבות של למידה משתפת ורשתות

למידה ארגונית משתפת (Participative learning ) חיונית להטמעת חשיבת עתיד בארגון. אין זה מספיק שמומחה אחד או שניים יכתבו מאמר על נושא הקשור לחשיבת עתיד. חשוב לערב מספר רב של אנשים בתהליך הלמידה וכן בחשיבת העתיד עצמה.

אמנם יש ארגונים המקימים יחידה ארגונית ייעודית לחשיבת עתיד, אבל לעומתם יש דעה הטוענת שביזור עדיף על ריכוזיות, כלומר רשת של חשיבת עתיד עשויה להיות אפקטיבית יותר מאשר יחידה ייעודית. בגלל האופי ההיררכי של ארגונים גדולים ובגלל חסמים מבניים, רבים סבורים שאין יתרון להוספת יחידה ארגונית פורמלית ויחידה שכזאת עלולה להיות מבודדת משאר הארגון, בעוד שחשיבת עתיד היא פעילות משותפת וטוב שתערב אנשים מיחידות שונות.

התרשימים הבאים מציגים יחידה ייעודית לחשיבת עתיד בארגון, לעומת רשת של חשיבת עתיד שמקיימת אינטרקציה שוטפת עם יחידות הארגון כמו גם עם גורמים חיצוניים.

Source: The implementation of foresight in organisations, a structural issue? Ted Fuller and Daniella Larue, University of Durham Business School