ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

5.9 ערכות מפגשי קורס
מפגש 11 יישום חשיבת עתיד בארגון