נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

1.3 יישום מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מערכת, שתפקודה המיטבי תלוי בפעולה הכוללת של המרכיבים ויחסי הגומלין שביניהם.              עם זאת, בדרך כלל, בניית והטמעת כלל מרכיבי הארגון המורכב מסתגל היא משימה מורכבת וארוכת טווח העשויה להתבצע באופן הדרגתי וספירלי. יודגש כי ארגון חינוך יכול לשפר את יכולת הסתגלותו למציאות המשתנה גם ביישום חלקי של מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל למשל, הקמת מערך חיישנות ארגוני משפרת את החיבור של ארגון החינוך למציאות גם אם לא הגדיר עדיין מצפן ארגוני.

ארגון חינוך המעוניין ליישם את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל יכול להיעזר במודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל. מודל הבשלות הוא כלי היכול לסייע לארגון החינוך בשני היבטים:

  • אבחון רמת היישום הנוכחית של התפישה בארגון החינוך
  • תכנון קצב ומיקוד ההתקדמות של ארגון החינוך ביישום התפישה

 

קידום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך יתבצע בדרך כלל כסדרה הדרגתית של יוזמות שכל אחת מתמקדת ביישום תמהיל מרכיבים מסוימים של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל. כלי עזר, המאפשר לארגוני חינוך לתכנן את היוזמה כפרויקט ולהיערך לביצועה מתוך הבנה, הסכמה והערכות של ההנהלה ובעלי העניין של ארגון החינוך, הוא תבנית יוזמה ליישום מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל.