נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

1.4 סיכום

יישום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל במערכת החינוך יכול לשנות את כללי המשחק הארגוניים הקיימים ולייצר קפיצת מדרגה של מערכת החינוך. ארגון חינוך מורכב מסתגל יהיה ארגון אנטי שביר המסוגל להתמודד בהצלחה עם אתגרי המציאות המורכבת והמשתנה ואף לנצל את ההזדמנויות הנגזרות ממנה לשיפור וצמיחה. בנוסף, הוא יהיה, ארגון לומד המבצע למידה מתמדת כדי להשתפר ולהתפתח,  ארגון זמיש המסוגל להגיב בזמן אמת למציאות המשתנה, ארגון חושב עתיד המגדיר עתיד רצוי ונערך אליו כבר בהווה, ארגון יעיל הממצה באופן מיטבי את התבונה והמשאבים של כלל בעלי העניין וארגון אטרקטיבי עבור בעלי העניין שלו המקבלים הזדמנות למימוש יכולותיהם ושאיפותיהם. מערכת חינוך הפועלת כארגון חינוך מורכב מסתגל תוכל לספק חינוך רלוונטי, לצמוח ולהשתפר במציאות משתנה ולהפוך למערכת חינוך מובילה ומתקדמת. בפרקים הבאים יתוארו בהרחבה מרכיבי הארגון מורכב מסתגל: המצפן הארגוני מוטה העתיד, בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים והאקו-סיסטם הארגוני התומך ומאפשר.

מהלך יישום התפישה בארגון חינוך יכול להתבצע במהלך רב שנתי הדרגתי וספירלי המתאים לארגון מבחינת קצב ומיקוד ההתקדמות .

דוגמאות ליישום מרכיבי תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל קיימות כבר בארגוני ומוסדות חינוך במערכת החינוך.