נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

1.5 כלים תומכים

מודל הבשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל הוא כלי לאבחון עצמי של רמת היישום הנוכחית של התפישה ובארגון החינוך ולבחירת צעדי התקדמות הדרגתיים ליישומה.

תבנית יוזמה לעיצוב ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא כלי לתכנן את צעדי ההתקדמות שנבחרו כפרויקט ליישם את תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל

מצגת מלווה