נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

פרק 10: דוגמאות ליישום

 

בשנת תשפ"א הוביל וביצע מערך המו"פ שני מהלכי פיתוח וניסוי של תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל עם בעלי עניין בשטח הניסויי של מערך המו"פ. מהלך אחד עסק בעיצוב ויישום מספר מודלים חדשניים של ארגוני חינוך מבוססי תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל, ואילו המהלך השני עסק בישום בפועל של מרכיבים נבחרים של תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל בכמה עשרות מוסדות חינוך נבחרים. להלן תיאור קצר של שני המהלכים הכולל גם קישורים למאגרי היישומים שפותחו במסגרתם.