נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

10.1 דוגמאות למודלים חדשניים מבוססי תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל

במהלך השנים תש"פ-תשפ"א מערך המו"פ מהלך משותף עם גופי מו"פ של רשתות חינוך כגון אורט, אמי"ת, ברנקו-וייס ואחרים לעיצוב ובניית מודלים חדשניים של ארגוני חינוך מבוססי תפישת ארגון מורכב מסתגל. המהלך כלל שני שלבים מרכזיים:

  • שלב עיצוב המודלים – במסגרת מהלך זה נחשפו גופי מו"פ חינוכיים מובילים, החברים בפדרציה של גופי המו"פ החינוכיים בישראל, לתפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל. על בסיס חשיפה זו פיתחו צוותים המורכבים מנציגי גופי מו"פ אלו, בתהליך מתודולוגי סדור ומואץ ובהנחיית מערך המו"פ של משרד החינוך, מספר עיצובים של מודלים של ארגוני חינוך חדשניים, המבוססים על תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל.
  • שלב בניית וניסוי המודלים – בשלב זה הוקמה מעבדת ה Mega-Lab שבמסגרתה הובילו גופי מו"פ של רשתות חינוך, כגון רשת עמל, רשת אמי"ת ורשת ברנקו-וייס ואחרות, תהליך בניית מודלים של ארגוני חינוך חדשניים, שעוצבו בשלב הקודם, וניסוי המודלים במספר בתי ספר של הרשת.

תיאורי המודלים של ארגוני חינוך מורכבים מסתגלים שפותחו מופיעים ב אתר ה-Mega Lab