נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

10.2 דוגמאות ליישום רכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות חינוך

במהלך שנת תשפ"א בוצע תהליך של יישום רכיבי ארגון מורכב מסתגל נבחרים בכ-40 מוסדות חינוך, במסגרת מסלול אתגרים של רשת מחוללי חדשנות של מערך המו"פ. התהליך כלל :

  • חשיפת מוסדות החינוך לתפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל ולמודל הבשלות המלווה אותה
  • בחירת רכיב ספציפי בתפישה ליישום בכל מוסד חינוך
  • תהליך פיתוח ויישום של הרכיב שנבחר במוסד חינוך בליווי מערך המו"פ
  • העלאת תוצרים המתארים את הרכיבים שפותחו במוסדות החינוך לאתר רשת מחוללי החדשנות

תיאורי יישומי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות החינוך מופיעים בקישור זה