נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

2.1 דגשים
 • המציאות החדשה המורכבת והמשתנה מחייבת התנהלות ארגונית אחרת של ארגוני חינוך
 • המציאות החדשה היא מציאות תנודתית, אי ודאית, מורכבת ועמומה (VUCA)
 • במציאות החדשה מתחוללות מגמות שינוי חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות , סביבתיות ופוליטיות המשפיעות על ארגוני חינוך
 • דפוסי הפעולה של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים הם מנוע השינוי של הארגון הפועל במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המצפן הארגוני
 • מגמות מרכזיות המשפיעות על התנהלות ארגוני חינוך הן: התגברות הקישוריות, תהליכי אוטומציה, ירידה בעלויות ביצוע פעילויות ומאפייני דור ה-Z שמתקרב לשוק העבודה
 • ארגוני חינוך הם מערכות חברתיות בעלות מורכבות פנימית
 • נדרשת תפישה חדשה להתנהלות ארגוני חינוך במציאות מורכבת ומשתנה
 • תהליך בניית מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל בוצע על ידי מערך המו"פ
 • מתודולוגיית התהליך כללה סריקת ספרות, הגדרת תפקוד ארגוני ובניית מודל אינטגרטיבי על בסיס מודלים שזוהו בספרות
 • המודל הוצג בפני בעלי עניין לקבלת משובים ונוסה במסגרת מהלכי פיתוח וניסוי בשטח
 • הגרסה הנוכחית היא גרסה 1.0 וצפויות בעתיד גרסאות מורחבות ומשופרות