נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

3.1 דגשים
  • התפקוד הנדרש מארגון חינוך במציאות מורכבת ומשתנה הוא אנטי שבירות
  • ארגון חינוך אנטי שביר מסוגל לספק חינוך רלוונטי בכל מציאות מורכבת משתנה
  • ביזור, חיבור למציאות, ומגוון בדרכי הפעולה בונים תפקוד אנטי שביר