נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

3.2 רמות תפקוד ארגוני - ארגונים שבירים, איתנים ואנטי שבירים

בהתבסס על תורת המערכות, ארגון חינוך הוא מערכת ארגונית המתוכננת לספק תפקוד מסוים. לכן ניתן להגדיר את יכולתם של ארגוני חינוך להתמודד בהצלחה עם מציאות מורכבת ומשתנה במונחים של רמת תפקודם במציאות כזו. הכלכלן נאסים טאלב הגדיר שלוש רמות תפקוד של ארגונים בהתמודדותם עם מציאות מורכבת ומשתנה[18]:

  • ארגון שביר – הארגון אינו מצליח להתאים עצמו למציאות מורכבת ומשתנה ותפקודו נפגם באופן משמעותי. לדוגמא, במשבר הקורונה היו ארגונים שהפסיקו לתפקד ואף קרסו.
  • ארגון איתן - הארגון מצליח לשרוד במציאות מורכבת ומשתנה ולשמור על תפקודו כפי שהיה עד כה . לדוגמא, במשבר הקורונה היו ארגונים שהצליחו לשמר את תפקודם כבעבר.
  • ארגון אנטי שביר – הארגון מפיק תועלת וצומח מהתמודדות עם המציאות המורכבת והמשתנה ותפקודו לא רק שנשמר אלא אף משתפר. לדוגמא, במשבר הקורונה היו ארגונים שהמציאו את עצמם מחדש והצליחו לשגשג ולעלות מדרגה ביכולותיהם ובביצועיהם לעומת העבר.

ארגוני חינוך, הנדרשים להתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה, צריכים לשאוף להפוך לארגונים אנטי שבירים, המשגשגים ומשפרים את תפקודם במציאות מורכבת ומשתנה כדי לספק חינוך רלוונטי בכל עת. השגת יעד זה תלויה בזיהוי והבנת מאפייני ההתנהלות הארגונית ההופכים ארגון חינוך לארגון אנטי שביר.