נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

3.4 מקורות

[18] טאלב נ.נ.(2014) אנטי שביר, דביר.