נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

4.1 דגשים
  • קיימות גישות שונות להתנהלות ארגונית במציאות מורכבת ומשתנה כגון גישת הארגון הלומד, גישת הארגון הזמיש, גישת הארגון חושב העתיד וגישת הארגון כמערכת מורכבת מסתגלת
  • גישת הארגון כמערכת מורכבת מסתגלת היא גישה מערכתית ואקולוגית להתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה
  • מאפייני ארגון מורכב מסתגל הם: ביזור, בעלי עניין פעלנים המתפתחים במשולב, אי לינאריות, קושי בחיזוי, יכולת הסתגלות, התארגנות עצמית, התהוות והמצאות על סף הכאוס