נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

4.4 מקורות

 

[19] Stoll, L., & Kools, M. (2016). What makes a school a learning organization: A guide for policy makers, school leaders and teachers.

[20] Galés, N. L., & Gallon, R. (2019). Educational agility. Rethinking Teacher Education for the 21st Century. Trends, Challenges and New Directions, 98-111.

[21] Peha, S. (2011). Agile schools: How technology saves education (just not the way we thought it would). Infoq. com.

[22] OECD Schooling for Tomorrow (2006). Using Future Thinking tools to build school

and system thinking and leadership

[23] Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational management. The Learning Organization.

[24]  Horvath, L., Verderber, É., & Barath, T. (2015). Managing the Complex Adaptive Learning Organization. Contemporary Educational Leadership2(3), 61-83.

[25] A. De Smet, C. Gagnon, and E. Mygatt (2021). Organizing for the future: Nine keys to becoming a future-ready company, McKinsey and Company

[26]  Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International electronic journal of elementary education10(1), 11-26.

[27] Kershner, B., & McQuillan, P. (2016). Complex Adaptive Schools: Educational Leadership and School Change. Complicity: An International Journal of Complexity and Education13(1), 4-29.

[28] Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit

[29] Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for organizational management. The Learning Organization.

[30]Systems Innovation (2020). Complex adaptive systems Guide. https://www.systemsinnovation.io/post/5-complex-adaptive-systems

[31] Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit

[32] שו פ. (2010). "הפקת משמעות ממפגש ומפגש לשם הפקת משמעות". אנליזה ארגונית, גיליון מס' 15 , עמ' 33-18 . מכון 'צפנת'.

[33] Systems Innovation (2020). Complexity Theory Guide. https://www.systemsinnovation.io/post/complexity-theory-guide

[34]Systems Innovation (2021). Education Systems Innovation Toolkit. https://www.systemsinnovation.io/post/education-systems-innovation-toolkit

[35]Systems Innovation (2018). Decentralized Organizations. https://www.systemsinnovation.io/post/decentralizing-organizations-1