נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.2 גישת ארגון כמערכת מורכבת מסתגלת

לאור התפישות שהוצגו, מוצע להלן מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל כמודל להתנהלות של ארגוני חינוך אנטי שבירים, המסוגלים לספק חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. המודל מתבסס על פרדיגמת ארגון כמערכת מורכבת מסתגלת ומשלב מרכיבים ודגשים נוספים מתפישות ארגון לומד, ארגון זמיש וארגון חושב העתיד.

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא תפישה מערכתית, הכוללת ארבעה מרכיבים עיקריים המקיימים ביניהם יחסי גומלין כדי לייצר את התפקוד הרצוי של ארגון החינוך שהוא מתן חינוך רלוונטי בכל עת. מרכיבי המודל הם: מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיב המצפן הארגוני מוטה העתיד, מרכיב בעלי עניין האוטונומיים והפעלנים ומרכיב האקו-סיסטם הארגוני התומך והמאפשר (איור 12).

איור 12 – מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מודל פרקטלי, כלומר, ניתן להחלה על כל רובדי מערכת החינוך החל ממערכת החינוך כולה, דרך יחידות מטה או מחוזות, המשך ברשתות חינוך ואגפי חינוך ברשויות המקומיות וכלה במוסדות חינוך כגון בתי ספר וגנים. כל רובד נשען על הרבדים שמעליו ומוסיף את ההיבטים הייחודיים שלו. כך למשל, מתבסס המצפן של בית ספר על המצפנים של מערכת החינוך והמחוז (שצריכים להיות מתואמים) אך כולל היבטים נוספים וייחודיים של בית הספר. בנוסף, האקו-סיסטם של בית ספר מבוסס בחלקו על מרכיבי אקו-סיסטם חיצוניים של גורמים כגון מטה מערכת החינוך, המחוז והרשות המקומית, ובחלקו על מרכיבי אקו-סיסטם פנימיים, אותם מספק בית הספר עצמו.

ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מערכת, שתפקודה המיטבי תלוי בפעולה הכוללת של המרכיבים ויחסי הגומלין שביניהם. עם זאת, בדרך כלל, בניית והטמעת כלל מרכיבי הארגון המורכב מסתגל היא משימה מורכבת וארוכת טווח העשויה להתבצע באופן הדרגתי וספירלי. יודגש כי ארגון חינוך יכול לשפר את יכולת הסתגלותו למציאות המשתנה גם ביישום חלקי של מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל. למשל הקמת מערך חיישנות ארגוני משפרת את החיבור של ארגון החינוך למציאות גם אם לא הגדיר עדיין מצפן ארגוני. בפרק זה יוצג מבט מערכתי קצר על המודל, כמכלול של המרכיבים ויחסי גומלין ביניהם, ואילו בפרקים הבאים יוצגו פרטי כל מרכיב במודל ביתר הרחבה.