נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.1 דגשים
  • ארגון חינוך מורכב מסתגל פועל במציאות מורכבת ומשתנה הכוללת מגמות שינוי ומייצרת כל העת אתגרים והזדמנויות חדשים לארגוני חינוך.
  • ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מערכת הכוללת מרכיבי מצפן ארגוני, בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים ואקו-סיסטם תומך ומאפשר הפועלים יחדיו כדי ליצר חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה.
  • מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל מגדירה ומעדכנת מצפן ארגוני מוטה עתיד המכווין ומסנכרן את פעולת בעלי העניין הפעלנים והאוטונומיים ואת האקו-סיסטם הארגוני
  • דפוסי הפעולה של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים הם מנוע השינוי של הארגון הפועל במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המצפן הארגוני
  • האקו-סיסטם הארגוני, שנבנה על ידי מנהיגות ארגון החינוך המורכב מסתגל, תומך ומאפשר את הפעולה המיטבית של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים להשגת יעדי הארגון.