נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.4 מרכיב המצפן הארגוני מוטה העתיד

 

המרכיב הראשון של המודל הוא המצפן הארגוני המגדיר ומשקף באופן שלם, עקבי וברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית של ארגון החינוך. המצפן ממקד את כלל בעלי העניין הפעלנים והאוטונומיים של ארגון החינוך לפעול במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המדיניות הפדגוגית ארגונית. ללא המצפן עלולה להתפתח אנרכיה ארגונית, שבה בעלי עניין שונים פועלים להשיג מטרות מקומיות, שאינן המטרות הרצויות של ארגון החינוך. המצפן הארגוני צריך להיות מוטה עתיד, כלומר להתייחס לא רק ליעדי ההווה, אלא גם ליעדי העתיד הרצוי של החינוך. כדי להשיג יעד זה על ארגון החינוך לבצע חקר עתידים הכולל בחינת מגמות ותרחישים עתידים אפשריים ועיצוב עתיד רצוי ורלוונטי לחינוך. המצפן צריך לשקף את צרכיהם ותרומתם של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך. כדי להבין מהם צרכים אלו על מערכת החינוך לבצע סריקה סביבתית עיתית למיצוי תבונת בעלי העניין הפנימיים והבנת דרישות בעלי העניין החיצוניים (משרדי ממשלה, שוק התעסוקה, אקדמיה, צבא ועוד) של ארגון החינוך, גם בראייה הלאומית. המצפן הארגוני מנחה לא רק את פעולת בעלי העניין של ארגון החינוך אלא גם מכווין את בניית ועדכון האקו-סיסטם הארגוני התומך והמאפשר את פעולתם.