נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.5 בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים

תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל תומכת באוטונומיה וגמישות תפעולית של בעלי עניין בכל רובדי מערכת החינוך, החל מגופי מטה, מחוזות, רשויות מקומיות ועד למוסדות החינוך. בעלי העניין מפתחים ומפגינים פעלנות בעשייתם, כלומר, מגדירים יעדים, יוזמים פעילויות וחותרים בנחישות ובאחריות להשגת יעדים אלו. בעלי העניין הפעלנים פועלים במגוון דרכים ייחודיות להשגת יעדי המצפן הארגוני, שהגדירה ההנהלה ובכך מגבירים את הסיכוי למתן חינוך רלוונטי בכל עת ומצב. בנוסף, יכולים בעלי העניין הפעלנים להגיב באופן עצמאי ומהיר להזדמנויות והאתגרים של המציאות המשתנה ובכך לתרום להגברת הזמישות הארגונית ולהעמקת החיבור למציאות המגביר את מוכנות הארגון להתמודדות עם שינויים. הגמישות התפעולית מאפשרת לכלל בעלי העניין להתארגן ולשתף פעולה כדי לקדם חדשנות ויזמות, פדגוגיות וארגוניות מול רעיונות ואתגרים מושכים, ללמוד באמצעות התנסויות קצרות במציאות עמומה ולייצר דפוסי פעולה מקומיים המתהווים בתהליך מלמטה למעלה ומאומצים על ידי הארגון כדפוסים ארגוניים. מצב בו כלל בעלי העניין עוסקים בחדשנות ובפיתוח פדגוגי מגביר את קיבולת הפיתוח הפדגוגי של מערכת החינוך ומאפשר מיצוי התבונה הקולקטיבית של כלל בעלי העניין, לעומת המצב הנוכחי בו מטה מערכת החינוך הוא המפתח העיקרי והשטח עוסק בעיקר בביצוע ויישום. מתן אפשרות לבעלי העניין לעסוק בחדשנות ובפיתוח פדגוגי וארגוני ולהתמודד באופן עצמאי עם אתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה צפוי להגביר את שביעות רצונם המקצועית והאישית.