נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.1 דגשים
  • מצפן ארגוני מסייע להתמודד עם התנודתיות של המציאות המשתנה.
  • מצפון ארגוני מגדיר את המדיניות הארגונית ומכווין את פעולת בעלי העניין ואת אופן בניית האקו-סיסטם הארגוני.
  • המצפן הארגוני מכיל רכיבי "לשם מה", "מה" ו "איך"
  • המצפן הארגוני כולל תכנים מרבדים שונים של ארגוני חינוך במערכת החינוך
  • מצפן ארגוני איכותי הוא מוטה עתיד, משקף את צרכי כלל בעלי העניין, שלם, עקבי ובהיר תקשורתית
  • המצפן הארגוני כולל רכיבים של חזון ארגוני ושל מטאפורה ארגונית
  • ארגון חינוך מורכב מסתגל נדרש לעדכן באופן עיתי את המצפן הארגוני על בסיס תהליך של סריקת אופקים