נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.3 מבנה המצפן הארגוני מוטה העתיד

מצפן ארגוני מורכב בדרך כלל  משלושה רכיבים עיקריים (איור 15):

  • רכיב מטרות החינוך (לשם מה) – רכיב זה מגדיר את מטרת החינוך בהתייחס למציאות המורכבת והמשתנה בהווה ובעתיד. רכיב זה עונה לשאלת מהי תכלית קיומו של ארגון החינוך.
  • רכיב תכני החינוך (מה) – רכיב זה מגדיר מרכיבי תכני החינוך בהתייחס למטרת החינוך ולאתגרים הנגזרים מהמציאות המורכבת והמשתנה בהווה ובעתיד. תכנים אלו כוללים ידע, מיומנויות, גישות וערכים וכשירויות אותם על הלומדים לרכוש ולפתח. רכיב זה עונה לשאלה מה הם תכני החינוך הרלוונטי בכל עת.
  • מרכיב עקרונות הפעולה (איך) – רכיב זה מגדיר את עקרונות הפעולה הארגוניים והפדגוגיים לפיהם יפעלו כל בעלי העניין בשדה הפעולה החינוכי כדי לקדם את רכישת ופיתוח תכני החינוך על ידי הלומדים.

 

איור 15 –  מרכיבי המצפן הארגוני מוטה העתיד