נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.6 ביטוי המצפן הארגוני באמצעות חזון ארגוני

אחת הדרכים לבטא את המצפן היא באמצעות גיבוש חזון ארגוני המציג תמונת עתיד רצוי מקיפה של ארגון החינוך, המשלבת נקודות מבט שונות של בעלי העניין[37]. החזון מספק מסגרת התייחסות למיקוד כלל הפעילויות של כל בעלי העניין בארגון החינוך ונותן לגיטימציה לפעולתם. החזון מאפשר להעצים את חוויות ותוצאות העשייה של בעלי העניין של הארגון, להכווין את תהליכי הפעולה, הלמידה וההוראה ולעורר השראה ומוטיבציה. קיום חזון ארגוני, בדמות עתיד חינוכי רצוי, מאפשר לארגון החינוך לתכנן ולהתחיל לבצע, כבר בהווה, תוכנית עבודה ארוכת טווח להשגת יעדיו.

החזון הארגוני מעוצב בתהליך שיתופי, המובל על ידי מנהיגות ארגון החינוך וצוות ההוראה אך מזמין גם תרומת בעלי עניין נוספים של ארגון החינוך כגון תלמידים, הורים, קהילה ושותפים נוספים. במסגרת תהליך עיצוב החזון, על מנהיגות ארגון החינוך להכיר ולבחון את ההיבטים החיוביים והשלילים של היסטוריית הארגון כדי לשמר את החזקות שלו ולהתבסס עליהן ביצירת החזון ובניהול תהליכי השינוי להגשמתו[38]. תהליך עיצוב החזון הארגוני הוא תהליך של גילוי, דיון ושיפור, היכול להתבצע באמצעות שיטות של חשיבת עתיד (Future Thinking)[39] ואשר כולל פעילויות כגון[40]:

 • סריקת מגמות וזיהוי אתגרים והזדמנויות הנגזרות מהן לארגון החינוך (ניתן להיעזר בתוצרי חשיבת עתיד של אגף מו"פ לביצוע פעילות זו)
 • זיהוי תרחישי עתיד אפשריים עבור ארגון החינוך
 • עיצוב תמונת עתיד רצוי (חזון) לארגון החינוך במסגרת תרחישי העתיד האפשריים
 • בניית תוכנית פעולה בהווה להיערכות להשגת העתיד הרצוי שהוגדר
 • שילוב חזקות רלוונטיות של ארגון החינוך בחזון הארגוני
 • גזירה מהחזון של מיומנויות הליבה הנדרשות לארגון החינוך
 • קיום תהליכי הערכה תקופתית, עדכון ושיפור של העתיד הרצוי

 

כדי להטמיע את החזון הארגוני בתודעת כלל בעלי העניין על הנהלת ארגון החינוך לתקשר, בשפה ברורה ופשוטה, שכל בעלי העניין יכולים להבין בקלות מהם היעדים הארגוניים שבהשגתם צריכים בעלי העניין להתמקד. תקשורת זו יכולה להתבצע במגוון דרכים כגון: תקשורת כתובה, תקשורת אישית וסימולציה של תרחישים עתידיים רצויים מנקודת מבט של בעלי עניין שונים. דרכים נוספות להטמעת החזון הארגוני בתודעת בעלי העניין הן יצירת הלימה בין החזון לבין המסרים שמעבירים הנוכחות והפעילות של מנהיגות ארגון החינוך וניהול ובקרה אפקטיביים ויעילים של תוכניות עבודה למימוש החזון.

בתי ספר המתכננים להגדיר ולהטמיע חזון בית ספרי יכולים להיעזר בפרסום של מכון אבני ראשה, "יצירת חזון בית ספרי ומימושו[41]. המסמך מתאר את שלבי הקמת ויישום חזון הבית ספרי ומספק כלים התומכים בביצועם:

 • שלב החלום וההשראה - לקראת גיבוש החזון
  • כלי חלימה בהקיץ
 • שלב גיבוש החזון
  • כלי עזר לגיבוש התכלית: חמשת ה'למה'
  • כלי עזר להגדרת תמונת עתיד – דמיון מודרך
  • כלי עזר להגדרת ערכי ליבה בית-ספריים
 • שלב מימוש החזון
  • כלי עזר ליצירת הלימה בין החזון למימושו