נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.7 ביטוי המצפן הארגוני באמצעות מודלים קוגניטיביים

דרך נוספת לבטא את המצפן הארגוני, כדי להקל על תפישת המורכבות הארגונית, היא באמצעות שימוש במודלים קוגניטיביים, רעיונות מסדרים ומטאפורות ארגוניות[42]. מודלים אלו הם הנחות, הכללות או תמונות, המשפיעות על הדרך בה אנשים תופסים את העולם ומונעים לפעולה. על ארגוני חינוך לבנות ולתקשר מודלים קוגניטיביים כדי לאפשר לבעלי העניין של הארגון להבין בקלות את הסביבה הארגונית המורכבת, להגביר את תחושת השליטה שלהם במציאות ולספק להם שפה משותפת, המגבירה את שיתוף הפעולה. באמצעות מודלים קוגניטיביים, רעיונות מסדרים ומטאפורות ניתן להציג בפשטות תמונות הווה ועתיד של ארגון החינוך, רעיונות חדשים, מידע על התפקוד הארגוני של ארגוני חינוך, שיקוף של ערכים, אינטרסים והבנות משותפות וחזון משותף.

למרות היכולת האפקטיבית שלהם לצמצם את המורכבות, מודלים קוגניטיביים, רעיונות מסדרים ומטאפורות, מייצגים לעיתים נקודת מבט חלקית ומוטה של ארגון החינוך שכן הם מדגישים מאפיינים ספציפיים ומתעלמים ממאפיינים אחרים. לכן כדאי לעיתים להשתמש בו זמנית במספר מודלים שונים כדי לתאר היבטים שונים של המציאות הארגונית תוך מתן הסבר כיצד המודלים יכולים להתקיים יחד.